Thursday, 22 March 2012


WELCOME BEAUTIFUL  TEACHER BLOG
(KEMUDAHAN AWAM)
NURUL AMALINA BINTI NOR AFFENDI
NUR RAIHAN RAMZI
                                                                                                        SITI HAJAH BINTI HUSSIN

              
funny gifs
DEFINISI TEKNOLOGI

  • Teknologi merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu takrifan. Takrifan yang pertama ialah pembangunan dan penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Istilah teknologi selalunya berkaitrapat dengan rekaan dan gadget menggunakan prinsip sains dan proses terkini.
  • Teknologi juga boleh ditakrifkan sebagai keupayaan dalam menggunakan pengetahuan sama ada pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yang tersusun, pengetahuan saintifik ialah himpunan ilmu dan pengetahuan yang telah di uji dan dinyatakan dalam bentuk satu prinsip am.

Sunday, 11 March 2012


DEFINISI KEMUDAHAN AWAM
  • kemudahan awam ialah kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai

Tuesday, 28 February 2012RANCANGAN MENGAJAR
Nama kelas                               : Pintar cerdas
Bilangan murid                           : 25 / 25 orang
Umur                                         : 5 tahun
Minggu & hari                            : 24 & Khamis
Tarikh                                        : 17 Mac 2012
Cadangan masa                          : 30 minit (9.00 pagi  - 9.30 pagi )
Tema                                         : Kemudahan Awam
Tunjang utama                            : Tunjang Perkembanagn Fizikal dan Estetika
Tunjang disepadukan                  : Tunjang Komunikasi-Bahasa Malaysia.

Standard pembelajaran: 
i.     (KTI 3.1.6) Berlakon dengan menggunakan props.


Standard pembelajaran yang disepadukan  :
i.  (BM 2.2.8) Bersoal jawab secara bersopan.

Objektif pembelajaran : di akhir pembelajaran, murid boleh:
  i,  Dapat berlakon menggunakan props-props yang ada dengan baik
ii.   Dapat berlajar bersoal jawab dengan bersopan.

Pengetahuan sedia ada : Murid mengenali kemudahan awam dan kegunaannya.
Penerapan nilai : bersungguh-sungguh, ketekunan, kerjasama.
Alat bantu mengajar (ABM ) : Props (kemudahan awam)
KBKK : Menjana idea dan menghubungkaitkan.
                                       RANCANGAN MENGAJAR                                   
LANGKAH
MASA
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
CATATAN
AKTIVITI GURU
AKTIVITI MURID
Set induksi
(5 minit)
          - Guru masuk ke dalam kelas            sambil memakai props berbentuk bas, lalu mendengarkan bunyi-bunyi kemudahan awam yang sedia ada.

        
           -    Kemudian, guru
bertanyakan kepada murid apa yang cikgu pakai?

        
             
     
      - Guru memberitahu "betul", dan bas merupakan salah satu kemudahan awam.

         - Murid melihat guru dengan perasaan teruja dan penuh ketekunan.
        
         
           -   Murid menjawab bersama-sama dengan bersungguh-sungguh “bas”
                   Murid berasa sungguh seronok dan teruja dengan props yang menarik.
ABM : props (bas), LCD.

Objektif : (ii)

Nilai : ketekunan, bersungguh-sungguh

KBKK : menjana idea
Langkah 1
(10 minit)
           -  Guru menerangkan kepada murid tentang apa yang akan dilakukan pada hari ini iaitu murid diminta melakonkan watak kemudahan awam yang sedia ada (bas, tandas, telefon awam) dan bertemakan "menjaga kemudahan awam".

           -  Guru memilih beberapa orang murid dan memberikan watak-watak yang telah ditetapkan.
           -  Murid berasa teruja dengan apa yang akan dilakukan sebentar lagi.            -  Murid bergerak menuju kearah guru dengan gembira.
ABM : props (bas,telefon awam,tandas)

Objektif : (i)

Nilai : ketekunan, bersungguh-sungguh

KBKK : menjana idea

     Langkah 2
      (10 minit)
     - Guru meminta murid tampil kehadapan untuk melakonkan watak tersebut.

      - Disamping itu, guru memerhati murid semasa mereka memainkan watak masing-masing.

     - Murid melakonkan watak-watak mereka dengan baiknya.


      -Murid memainkan watak mereka dengan bersungguh-sungguh.

ABM : props (bas, telefon awam, tandas)

Objektif : (i)

Nilai : bersungguh-sungguh, kerjasama

KBKK : menjana idea, menghubungkait.
Penutup
       (5 minit)
      - Guru membuat rumusan dan meminta murid mengulas kembali mengenai tajuk pembelajaran pada hari ini.

     - Guru mengucapkan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan oleh murid sepanjang sesi pembelajaran.
         - Murid menjawab dengan penuh semangat tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini.


        -   Murid berasa amat gembira dan mengucapkan terima kasih kepada guru.
ABM : -

Objektif : (ii)

Nilai : -

KBKK : menjana idea